3000T以上机型磁力模板

3000T以上机型磁力模板

海天JU3300T注塑机磁力模板

海天JU3300T注塑机磁力模板

     海天JU3300T注塑机加装磁力模板,快速换模系统安装完成。现场图如下:

磁力模板
快速换模系统
注塑机快速换模
注塑机快速换模系统
磁力模板

湖南千豪机电技术开发有限公司

Hunan qianhao mechanical and electrical technology development co. LTD